Disclaimer

Muskens Autoservice besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Muskens Autoservice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.

Ook aanvaardt Muskens Autoservice geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Muskens Autoservice via deze website. Muskens Autoservice aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie op de website ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Muskens Autoservice garandeert niet dat de haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat verwerken daarvan.

Privacyverklaring

Verantwoordelijke
Contactpersoon: Jan Muskens
Bedrijfsnaam: Muskens Autoservice
Adres: Laag Beugt 7, 5473 KB Heeswijk-Dinther
E-mail: info@muskensautoservice.nl
Telefoon: 0623712233

Inleiding
Muskens Autoservice vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Doeleinden
Muskens Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onderhoud en reparatie auto
 • Verkoop auto (proefrit, offerte, tenaamstelling);
 • Verlenen van service zoals het reageren op uw vragen en contactverzoeken;
 • De (financiële) administratie;
 • Kredietwaardigheidscheck;
 • Verzenden onze nieuwsbrief/ reclamefolder;
 • Verbeteren van de website afgestemd op uw wensen.

Bewaren
Muskens Autoserivce bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gebruik persoonsgegevens
Muskens Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (off- en online) verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer; e-mailadres;
 • merk, type, kenteken, gereden kilometers auto;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN) (bij maken kopie rijbewijs of ander identiteitsbewijs).

Op het contactformulier vragen wij toestemming om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, te mogen gebruiken om u te kunnen benaderen. Geeft u hiervoor geen toestemming of verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij geen contact met u opnemen.

Rechten

 • Recht op inzage; u heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over u verwerken;
 • Recht op rectificatie (wijziging); u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Recht op beperking; u heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op verwijdering; u heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u toestemming voor een verwerking heeft ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking ervan;
 • Recht op bezwaar bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt door ons. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op een van bovengenoemde rechten, dan kan dat via de contactgegevens van de verantwoordelijke.

Klachten
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan vanzelfsprekend eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door ons worden verzameld zullen veilig worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Muskens Autoservice gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het is mogelijk dat derde partijen op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Muskens Autoservice te beïnvloeden.